הידברות - הרב זמיר כהן - ברכת האילנות ובדיקת חמץ

ברכת האילנות ובדיקת חמץ

בראש חודש ניסן נוהגים להתחיל לברך את ברכת האילנות.
מהי ברכה זו?
האם מברכים אותה בשבת?
הרב זמיר כהן בהלכות ברכת האילנות וכן הלכות בדיקת חמץ.

תגובות