הידברות - הרב דוד לאו - ואהבת לרעך כמוך

ואהבת לרעך כמוך

כיצד ניתן להעלות על הדעת שאוכל לאהוב את הזולת כשם שאני אוהב את עצמי?
ובכלל, אפשר לצוות אדם לאהוב, הרי זו מצוה בלב.

תגובות