הידברות - הרב ברוך רוזנבלום - פרשת ויקרא - תשע"ב

פרשת החודש - פרשת ויקרא

הרצאתו של הרב ברוך רוזנבלום על פרשת השבוע.
הנושא: פרשת החודש ופרשת ויקרא.

תגובות