הידברות - הרב הרצל חודר - פרשת ויקהל - פקודי

פרשת ויקהל פקודי - מול המציאות

גם כשהעין עולם שלם הכל זה דמיון.
ישנו כח שממית אנשים חיים ומחיה מתים.
היכן טמון דבר זה?
הרצאתו של הרב הרצל חודר.

תגובות