הידברות - הרב דוד לאו - צדקה

צדקה

מצוה יסודית היא נתינת צדקה לזולת, אך אופנים שונים למצווה זו, נלמד מהשם דרך הצדקה הראויה ביותר.

תגובות