הידברות - הרב אופיר מלכה - מדוע צריכים לשמור שבת?

מדוע צריכים לשמור שבת?

הרב אופיר מלכה מסביר מפרש ונותן טעם בהילכות שבת והפעם מדוע צריכים לשמור שבת?

תגובות