הידברות - הרב ברוך רוזנבלום - פרשת משפטים - תשע"ב

נשיאה בעול ומחצית השקל - פרשת משפטים

הרצאתו של הרב ברוך רוזנבלום על פרשת השבוע.
הנושא: הנושא בעול עם חברו והקשר למחצית השקל.

תגובות