הידברות - הרב אבי מזרחי - שבת מקור הברכה

שבת מקור הברכה

ביהדות ישנו יום אחד בשבוע הנבדל משאר ששת הימים זהו יום השבת.
מדוע דווקא היום השביעי הוא השונה?
מהו הערך המוסף ליום השבת?
מדוע חשוב מבחינת המציאות לפעול על מנת להבדיל את השבת משאר הימים?
וכיצד אותו יום שביעי הוא מבורך יותר מכל?
הרב אבי מזרחי מסביר.

תגובות