הידברות - הרב הרצל חודר - פרשת תצוה

פרשת תצוה - מגילת הסתרים

מגילת אסתר... גילוי הנסתר...
המיסתורין שמאחורי סיפור המגילה התמים.

תגובות