הידברות - הרב בועז שלום - פרשת תרומה

מעלתינו באחדותינו - פרשת תרומה

תרומת מחצית השקל לא יותר ולא פחות, מדוע?
ואם כבר לתת - שיתן שקל!

תגובות