הידברות - הרב בועז שלום - פרשת יתרו - תשע"ג

החיים הם לא פקניק - פרשת יתרו

מדוע התורה מאריכה בסיפור יתרו, ואף קוראת הפרשה על שמו, בזמן שבפרשתנו מופיע ענין קבלת התורה, נושא מרכזי יותר?
מדוע התורה ניתנת בקול רעש גדול, חרדה ענן ועשן, ולא ב"דרכי נועם"?
ולמה הוזקק השם לכפות עליהם הר כגיגית אם ממילא אמרו נעשה ונשמע?

תגובות