הידברות - הרב אלי עמר - מעלת יום הפורים

מעלת יום הפורים

קצרים לפורים.
הרב אלי עמר על משמעות שושן פורים.

תגובות