הידברות - הרב דוד לאו - קורבנות וקרבה לבורא

קורבנות וקירבה לבורא
אדם בן ימינו לא מצליח להבין מה יש בקורבנות, מה זה נותן לבורא עולם ששוחטים בהמה, צוהר יפתח לנו להבין כיצד מגיעים בכך לקירבה אל הבורא.

תגובות