הידברות - הרב הרצל חודר - פרשת יתרו

פרשת יתרו - קולות וברקים
מה טמון באוצר הסודי ביותר בעולם?
ואיך תוכלו לחדור לאוצר וליהנות ממנו.

תגובות