הידברות - הרב דודי ברוורמן - משנכנס אדר

משנכנס אדר

מדוע ציוותה התורה הקדושה להרבות בשמחה בחודש אדר.
מה הכוונה להיות בשמחה?
כיצד מממשים את המצווה הזו על צידה הטוב ביותר ובאופן אמיתי?
הרב ברוורמן בשיחה לקראת חודש אדר.

תגובות