הידברות - הרב דוד לאו - כשרות - לדעת להתקדש

כשרות - לדעת להתקדש
למה דווקא אסור לאכול חיה זו ומותר לאכול אחרת?
למה נקראים דיני המאכלים דינים של קדושה?
באוכל מתמצה הכל?

תגובות