הידברות - הרב אלי עמר - קריאת המגילה

קריאת המגילה

קצרים לפורים.
הרב עמר על מגילת אסתר והקריאה בה ביום פורים.

תגובות