הידברות - הרב הרצל חודר - פרשת תרומה - תשע"ב

ושכנתי בתוכם - פרשת תרומה

הקב"ה מצווה את בני ישראל לבנות לו משכן - איך אפשר לבנות בית לקדוש ברוך הוא?
הלוא משכנו כלל לא נתפס בדברים גשמיים.
על ידי היסוד שנלמד בהרצאה זו נלמד גם כן כיצד לבנות בית מקדש בתוך הלב פנימה.

תגובות