הידברות - הרב יצחק פנגר - סודו של יום הפורים

סודו של יום הפורים

חג הפורים מבוסס על מגילת אסתר ומאופיין בכמה מצוות עיקריות: קריאת מגילת אסתר, סעודת פורים - משתה ושמחה, משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים.
הרב פנגר יורד לעומק של מצוות חג הפורים.

תגובות