הידברות - הרב ברוך רוזנבלום - פרשת תרומה - תשע"ב

ערכם של תלמידי חכמים - פרשת תרומה

הרצאתו של הרב ברוך רוזנבלום על פרשת השבוע.
הנושא: ערכם של תלמידי חכמים.

תגובות