הידברות - הרב הרצל חודר - חודש אדר

חודש אדר

משנכנס אדר מרבין בשמחה.
מדוע מזל חודש הוא דווקא דגים?
סגולות רבות טמונות בחודש אדר.
הרב חודר רמזים וסודות על חודש אדר המיוחד.

תגובות