הידברות - הרב ברוך רוזנבלום - פרשת יתרו - תשע"ב

אמת ללא פשרות וסוד הגילגולים - פרשת יתרו
הרצאתו של הרב ברוך רוזנבלום על פרשת השבוע.

תגובות