הידברות - הרב דוד לאו - ערכה של שבת

ערכה של שבת
הקב"ה יצר עולם, ציווה אותנו להמשיכו ולפעול בו, אבל, לזכור שעדיין איננו בעלים עליו, משמעה של החויה היהודית של שבת.

תגובות