הידברות - שבעת המינים

שבעת המינים
סרט מיוחד העוסק בקדושת הארץ ושבעת המינים.

תגובות