הידברות - הרב ברוך רוזנבלום - פרשת בשלח - תשע"ג

למה כולנו אוהבים כסף? - פרשת בשלח
הרצאתו של הרב ברוך רוזנבלום על פרשת השבוע.

תגובות