הידברות - הרב ברוך רוזנבלום - פרשת וארא - תשע"ב

עשרת המכות - פרשת וארא
הרצאתו של הרב ברוך רוזנבלום על פרשת השבוע.

תגובות