הידברות - הרב הרצל חודר - רבי שלום שרעבי

רבי שלום שרעבי
הרב הרצל חודר בפינה מיוחדת נותן לנו הצצה נדירה לעולמם של גדולי ישראל מהדורות הקודמים, בקטע זה יספר הרב על רבי שלום שרעבי

תגובות