הידברות - הרב הרצל חודר - פרשת שמות

פרשת שמות - ייחודו של עם
איך שרדנו כעם שלם בכל תהפוכות הזמן... התנאים והלקח לדורות.

תגובות