הידברות - הרב הרצל חודר - פרשת וארא - תשע"ב

זכר ליציאת מצרים - פרשת וארא
יציאת מצרים מוזכרת כמעט בכל שלב בחייו של היהודי, מה הסיבה לכך?

תגובות