הידברות - הרב זמיר כהן - תורה מן השמים - חלק א

תורה מן השמים
תורת ישראל הספר שהנחיל לאנושות את הערכים האוניברסלים ששינו את פני העולם.
הספר שניתן באש בקולות ובברקים לעם שלם שהיה נוכח במעמד הר סיני.
מה מקורו?
מי כתב אותו?
ומהו סוד עוצמתו לעומת ספרים אחרים?
כל זאת בהרצאתו המרתקת של הרב זמיר כהן.

תגובות