הידברות - הרב בועז שלום - פרשת בשלח

פרנסה משמים - פרשת בשלח
מדוע מואסים העם במן על אף המעלות והסגולות שלו?
ומדוע היה צריך לחפשו יום יום ולא ירד פעם בחודש או בשנה?
מה נתן החומד לצון לעיוור וכיצד עורר חמת חבריו עליו?

תגובות