פרשת יתרו - הרב זמיר כהן

תורה באחריות
מי אמר שבאמת התרחש מעמד הר סיני?
ואולי הכל זו המצאה דמיונית?
על מנגנוני ההגנה של אמיתות התורה

בפרשתנו מקבלים עם ישראל את עשרת הדברות.
אולם קודם לכן מצווה הקב"ה את משה להכין את עם ישראל לקראת המעמד הגדול, והוא מוסיף בדבריו את מטרת מעמד הר סיני: "הִנֵּה אָנֹכִי בָּא אֵלֶיךָ בְּעַב הֶעָנָן בַּעֲבוּר יִשְׁמַע הָעָם בְּדַבְּרִי עִמָּךְ וְגַם בְּךָ יַאֲמִינוּ לְעוֹלָם".
כלומר, הקב"ה אומר למשה: איני רוצה למסור בידך את התורה בסתר, ורק לאחר מכן תספר לבני ישראל את המאורע.
אף שכדי לשמוע את דבר ה´ באופן ישיר יש צורך בהזדככות גדולה ובדרגה קדושה מאוד, אני רוצה לתת את התורה לעיני כל עם ישראל.
מדוע?
כדי שהדברים יהיו ברורים ומוחלטים.
שלא יהיה ניתן בכלל להביע פקפוק האם היה מעמד הר סיני או לא.
ההוכחה הטובה ביותר היא שכל עם ישראל יראו את המעמד.
כל שאר הדתות בעולם מבוססות אך ורק על עדות של אדם אחד שלדבריו חווה התגלות נבואית, והוא מספר לכל השאר.
כך קרה באסלאם וגם בנצרות.
אמונה המתבססת על אדם אחד – אין לה יסוד מוצק.
שהרי יתכן שדבריו היו שקר וזיוף. עם ישראל הוא העם היחיד שהאמונה שלו אינה מתבססת על עדותו של יחיד, אלא על מאורע שחוותה האומה בשלמותה.
כל אחד ואחד מעם ישראל שיצאו ממצרים היה נוכח במעמד הר סיני, ראה ושמע את הדיבור האלוקי, ומסר את הדברים מאב לבן עד לדור שלנו.
כאשר הדברים עוברים במסורת כזאת – אין סיכוי לטעויות.
אב אינו משקר לבנו, ואין אפשרות להמציא מאורע רב משמעות, שאומה שלמה היתה עדה לו, אילולי שהתקיים.
במעמד הר סיני נכחו 600,000 גברים מעל גיל 20.
יש להניח שהיתה גם כמות דומה של נשים, ורובם בגיל זה היו נשואים עם מספר ילדים – הנה, כבר קבלנו מספר עצום של מיליוני יהודים שיצאו ממצרים והיו נוכחים במעמד הר סיני.
זאת ועוד: מלבד חוזקה של המסורת בהעברת התורה באופן מהימן, יצרה התורה עוד מנגנונים לשמירת המסרים המדויקים, כפי שהועברו במשך אלפי שנים.
כולנו יודעים כמה מדקדקים בבית הכנסת בקריאת התורה.
אם יש אות חסרה או מיותרת – ספר התורה פסול.
גם בקריאת התורה אנו נזהרים מאוד לקרוא באופן מדויק, ומתקנים באדיקות את בעל הקורא שטעה.
כמו כן, הקב"ה הצפין בתורה צפנים מדהימים המראים לנו שהתורה נכתבה באופן על-טבעי.
היום אנו מגלים צפנים האקטואליים לדור הזה, אף שהטקסט של התורה נכתב לפני יותר מ-3,000 שנה.
וכמובן, שלל הנבואות המפורשות שנכתבו בתנ"ך והתקיימו אחת לאחת, והמידע החדשני שהתגלה לאנשי המחקר בדורות הללו רק באמצעות כלים משוכללים, והנה הם כבר מופיעים בתורה זה אלפי שנים.
כל מערכות ההגנה האלו מעניקות לנו את שלוות הנפש ושמחת האמת לדעת שהתורה שבה אנו מחזיקים היום היא התורה שניתנה לאבותינו מבורא העולם.
כך יכול היהודי להיצמד להוראות התורה, ולדעת שהוא עושה בדיוק את מה שריבונו של עולם מצפה ממנו.

תגובות