הידברות - הרב מנחם וייס - ט"ו בשבט

ט"ו בשבט
האדם ועץ השדה - ההשוואה והחיבור.
הצמיחה - תוצאה של ריקבון.
שורש האמונה וידיעת הקב"ה מתהליך צמיחת הפרי.

תגובות