הידברות - הרב הרצל חודר - פרשת שמות - תשע"ב

פרשת שמות - מן המיצר
הירידה לגלות מצרים, ושם צרות בכפליים, וישראל נשארו בשלמותם, ונגאלו בזכות אחדותם.

תגובות