הידברות - הרב ברוך רוזנבלום - פרשת בשלח - תשע"ב

האהבה בין האדם לבוראו - פרשת בשלח
הרצאתו של הרב ברוך רוזנבלום על פרשת השבוע.

תגובות