הידברות - הרב הרצל חודר - שבת שירה

שבת שירה
מה מקור המנהג לפזר לציפורים פירורים בשבת שירה?
מהי השירה?
הרב הרצל חודר במספר דקות עונה על שאלות אלו

תגובות