פרשת שמות - הרב זמיר כהן

ילדים? זו ברכה!
שפרה ופועה מלמדות אותנו את מסירות הנפש בגידול הילדים

פרשתנו פותחת את ספר שמות, ספר הגלות והגאולה של עם ישראל, בכך שצאצאיו של יעקב משתקעים במצרים, ומתרבים מאוד: "וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל פָּרוּ וַיִּשְׁרְצוּ וַיִּרְבּוּ וַיַּעַצְמוּ בִּמְאֹד מְאֹד".
חז"ל רואים בריבוי התיאורים האלו רמז לכך שבנות ישראל היו יולדות שישה ולדות בלידה אחת, עד כדי כך שהתורה מעידה: "וַתִּמָּלֵא הָאָרֶץ אֹתָם".
פרעה מפחד מהאיום הדמוגרפי העלול להשתלט על ארצו, וגוזר להשליך את כל הבנים הנולדים ליאור.
ציווי זה בא לאחר שנכשלו ניסיונותיו האחרים למעט את בני ישראל.
קודם לכן הורה פרעה למיילדות העבריות, שפרה ופועה, להמית את הזכרים הנולדים ולהחיות את הנקבות.
אך הן בחרו שלא לשמוע לגזירתו, ובמקום זאת החיו את הילדים.
מעשה זה של המילדות זיכה אותן בשכר עצום: "וַיְהִי כִּי יָרְאוּ הַמְיַלְּדֹת אֶת הָאֱלֹקים וַיַּעַשׂ לָהֶם בָּתִּים", ודרשו חז"ל: בתי כהונה, לוויה ומלכות.
הן שהצילו את עם ישראל וגרמו לו לרבות, זוכות שאלפי שנים לאחר מכן זרעיהם אוכלים את פירות המצווה הזו, וזוכים לגדולה ולכבוד.
לכאורה יש לשאול: מדוע שפרה ופועה מכניסות את עצמן לסכנה הגדולה של המרת פי פרעה? כאן מלמדות אותנו שתי צדיקות אלו את החשיבות העצומה בדאגה לדור ההמשך.
הן ידעו שלמרות המציאות הקודרת של שעבוד מצרים, עם ישראל חייב להמשיך ולהתקיים, וללא ילדים – אין תקווה לעם ישראל לשרוד.
בדורנו יש רבים המצדדים בגישה של מיעוט הילודה.
האווירה הרווחת בציבור היא, שכאשר יש מספר ילדים גדול במשפחה, הילדים לא מקבלים את תשומת הלב הראויה מההורים, ולכן גם הצמיחה התקנית שלהם פגומה.
ומכאן יש להסיק, לכאורה, שמוטב להורים להביא לעולם מספר ילדים מועט.
אך חשוב לדעת שגישה זו מוטעית.
הניסיון מראה שאלו שגדלו במשפחות ברוכות ילדים מפתחים תכונות חשובות באישיותם: שמחת חיים, ערכי שותפות ונתינה, סבלנות, דחיית סיפוקים ועוד.
דווקא החיבור בין בני המשפחה, החיכוך בין הילדים, המשחקים ואפילו המריבות – בונים את הילד בצורה תקינה, ומלמדים אותו כיצד להתמודד עם מצבים שונים בחייו.
כמו בכל משפחה, גם במשפחה ברוכת ילדים יש לשים דגש על החינוך.
אולם חינוך אין פירושו השכלה לימודית בלבד, אלא הדרכה כיצד להתנהג במצבים השונים.
ההווי המשפחתי החם, עם החינוך לערכים יהודיים, מובילים לשילוב מנצח המביא נחת גדולה להורים, ותועלת עצומה לקיומו של עם ישראל.
הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל ערך השוואה מעניינת: בדרך כלל אדם בוחר להביא לעולם את מספר הילדים שהיו במשפחתו שלו.
זוג שבחר להביא לעולם שני ילדים, קיים סיכוי טוב שגם ילדיו יבחרו להביא שני ילדים, וכך הלאה.
לאחר חמישה דורות מספר הצאצאים שנולדו מזוג ההורים הראשון הוא 32.
לעומת זאת, זוג שגדל במשפחה ברוכת ילדים, יבחר גם הוא בכמות דומה של ילדים.
כך זוג שהחל עם 10 ילדים, בהנחה ששאר הילדים מביאים את אותו מספר ילדים – הרי שבדור החמישי נספור לא פחות ממאה אלף צאצאים ( 10 בחזקת 5)! שפרה ופועה מלמדות אותנו את מסירות הנפש למען עם ישראל, וזאת באמצעות עידוד הילודה.
שבת שלום.

תגובות