הידברות - הרב זמיר כהן - גן עדן והעולם הבא על פי הקבלה - חלק א

גן עדן והעולם הבא על פי הקבלה
מה פשר המושג גן עדן והיכן מקומו?
האם הוא רוחני או חומרי?
מהו העולם הבא?
היכן חי אדם הראשון?

תגובות