הידברות - הרב אלי עמר - תנ"ך עכשיו - מסע בעולם הנשמות

מסע בעולם הנשמות
אחד הדברים הנעלמים מאיתנו זוהי הנשמה.
בהרצאה זו נצא למסע מרתק העולם הנשמות - על תפקיד הנשמה בעולם, מאין באה?
מהו גן עדן וגהינום?
וכמובן על גלגולי נשמות.

תגובות