הידברות - הרב יונה מצגר - דרך הפרשה - פרשת יתרו

פרשת יתרו
הרב הראשי הרב יונה מצגר בפינה קצרה ויחודית לערוץ הידברות במסר מיוחד מפרשת השבוע.

תגובות