הידברות - הרב יוסף בן פורת - פרשת שמות

משה כשמו כן הוא - פרשת שמות
התורה מספרת לנו ששמו של משה נבחר בצורה לכאורה אקראית ביותר-בגלל האופן שבו הוצא משה מן היאור.
אך אם נתבונן בדברים נראה ששמו של משה מתאים מאוד לאישיותו ולתפקידים אשר יועדו לו.

תגובות