הידברות - הרב ברוך רוזנבלום - פרשת שמות - תשע"ג

תכונותיו של מנהיג - פרשת שמות
הרצאתו של הרב ברוך רוזנבלום על פרשת השבוע.

תגובות