הידברות - הרב יצחק פנגר - סיאנס

סיאנס
הרב יצחק פנגר בהרצאתו כחלק מסדרת הרצאות על המיסטיקה היהודית והעולמית.
אחד מנושאי המיסטיקה העולמית היא סיאנס -- תקשורת עם הנפטרים.
איך התחיל הסיאנס?
איך הגיע הסיאנס לעולם המערבי?
ולמה הסיאנס נוגד את התורה?

תגובות