הידברות - הרב הרצל חודר - פרשת בשלח

פרשת בשלח - שירת נצח
להעפיל אל פסגת האושר המתפרץ מתוך שלהבת פנימית.
כאיש אחד, בלב אחד.

תגובות