הידברות - הרב יוסף בן פורת - שירת האילנות ופלאי הבריאה

שירת האילנות ופלאי הבריאה
'אז ירננו כל עצי היער' -- העצים הם הגדולים בעולם הצומח.
אולם, בעולם זה, ישנם גם יצורים בגודל מיקרוסקופי -- פעילותם באופן הרמוני היא השירה היפה ביותר למעשיו המופלאים של בורא העולם, אשר חוכמתו עמוקה עד אין חקר!
עולם הצומח מייצר את החמצן המצוי בכדור הארץ.
הוא 'בולע' את החמצן הדו-פחמני שפולט האדם.
בלעדי הצומח, לא רק, שלא היה לאדם מה לאכול, אלא, אפילו לא היה לו מה לנשום!

קיימת סימביוזה בין סוגים רבים של צמחים שהאחד משרת את זולתו, ובעוד שבעבר, מחוסר ידע, חשבו שחלק גדול של הפטריות הינן 'פרזיט' -- כלומר, נצלן.
התברר, שגם הן תורמות לעץ שעל שורשיו הן יושבות.

ככל שחוקרים את חייו ומהותו של העץ, את צורת קיומו ואת אופן יצירת פירותיו, אנו נדהמים יותר ויותר מהתחכום האלוקי המצוי בפעילות זו.

הרצאתו של יוסף בן-פורת.

תגובות