הידברות - הרב הרצל חודר - פרשת בא - תשע"ב

פרשת בא - צדיק גוזר
מעל לטבע . . . מתי הטבע מתבטל בפני אנשים ?!?

תגובות