הידברות - הרב יוסף בן פורת - פרשת וארא

הכרת הטוב - פרשת וארא
כשנצטווה משה להביא את מכת הדם ביקש ממנו הקב"ה שאהרון יעשה זאת ולא משה, תופעה דומה נמצאת גם במכת כינים, מה הסיבה?

תגובות