הידברות - הרב מנחם וייס - תפילה וסגולה - פרק שירה

פרק שירה
במעלה הגדולה שבאמירת פרק שירה, סגולות הקשורות באותם תפילות 6 פרקים המאחדות חי צומח דומם, לאדם המדבר, והסבר בתוכן פרקי השירה, שירת הבריאה, זמן אמירתם, ומדוע כח אמירתם כה חזקה.

תגובות