הידברות - הרב ברוך רוזנבלום - פרשת בא - תשע"ג

סיפור יציאת מצרים - פרשת בא
הרצאתו של הרב ברוך רוזנבלום על פרשת השבוע.

תגובות