הידברות - הרב ברוך רוזנבלום - פרשת שמות - תשע"ב

המסלול מגלות לגאולה - פרשת שמות
הרצאתו של הרב ברוך רוזנבלום על פרשת השבוע.

תגובות